obrazek_sitemap
obrazek_rss
obrazek_facebook
obrazek_twiter
obrazek_linkedln
obrazek_atelier

Magdalena Křenková - Florianová

Stará Říše

obrazek_atelier
BEZ POZNÁNÍ NEMŮŽE BÝT NIKDO DOBRÝ.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


PRO VÍTĚZSTVÍ ZLA STAČÍ, KDYŽ SLUŠNÍ LIDÉ NEBUDOU DĚLAT NIC.

EDMUND BURKE


MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ NIČEHO NEVĚDÍ, VYTÝKÁ PRAVDĚ, ŽE JE NESNÁŠENLIVÁ.

ARNOŠT HELLO


ZLÉ JE VĚNOVAT POZORNOST NIČEMNÝM RTŮM.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


CO JE MALÉ, JE VŽDY MALÉ, ALE BÝTI VĚRNÝ V MALÝCH VĚCECH JE COSI VELIKÉHO.

SVATÝ AUGUSTIN


PROSAZOVAT SPRAVEDLNOST A PRÁVO JE PŘED HOSPODINEM LEPŠÍ JAK OBĚŤ.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


SKRÝVÁ NENÁVIST, KDO MÁ ZRÁDNÉ RTY A KDO ŠÍŘÍ POMLUVY, JE HLUPÁK.

ŠALOMOUN


OVOCEM SVÝCH ÚST SE KAŽDÝ DOBŘE NASYTÍ, SKUTEK RUKOU SE ČLOVĚKU VRÁTÍ.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


VŠECHNY DNY UTIŠTĚNÉHO JSOU ZLÉ, KDEŽTO KDO JE DOBRÉ MYLSI, MÁ HODY KAŽDODENNĚ.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


RADĚJI POTKAT MEDVĚDICI ZBAVENOU MLÁĎAT NEŽ HLUPÁKA S JEHO POŠETILOSTÍ.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


TOMU KDO ZA DOBRÉ ODPLÁCÍ ZLÝM, ZLO SE NEHNE Z DOMU.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


KDO PŘI SPORU MLUVÍ PRVNÍ, JEVÍ SE SPRAVEDLIVÝ, PAK PŘIJDE DRUHÁ STRANA A PODROBÍ HO ZKOUŠCE.

KNIH PŘÍSLOVÍ


PŘÁTELIT SE S KDEKÝM JE KE ŠKODĚ, KDO VŠAK MILUJE, PŘILNE VÍC NEŽ BRATR.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


MNOHO LIDÍ ROZHLAŠUJE SVÉ MILOSRDENSTVÍ, ALE MUŽE SPOLEHLIVÉHO KDO NAJDE?

KNIHA PŘÍSLOVÍ


UCHO, KTERÉ SLYŠÍ A OKO, KTERÉ VIDÍ, OBOJÍ UČINIL HOSPODIN.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


"ŠPATNÉ, ŠPATNÉ," ŘÍKÁ KUPUJÍCÍ, ALE JEN POODEJDE, UŽ SE TÍM CHLUBÍ.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


NĚKOMU JE LAHODNÝ CHLÉB KLAMU, ALE NAKONEC MÁ PLNÁ ÚSTA ŠTĚRKU.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


POKLADY DOBÝVANÉ ZRÁDNÝM JAZYKEM BUDOU ODVÁTY JAKO PŘELUD; NASTROJUJÍ SMRT.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


DĚDICTVÍ, NA JEHOŽ POČÁTKU JE NEČESTNOST, NEBÝVÁ NAKONEC POŽEHNANÉ.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


POKORNÝ ČLOVĚK OPOVRHUJE VŠEMI LŽEMI, BYT´ BYLY OSLAVOVÁNY CELOU ZEMÍ, A POKLEKÁ PŘED KAŽDOU PRAVDOU.

ARNOŠT HELLO


NEJPODIVNĚJŠÍ POCIT, JEHOŽ MŮŽE LIDSKÁ BYTOST ZAKUSITI, TOŤ OPOVRŽENÍ DOBREM A ÚCTA KE ZLU.

ARNOŠT HELLO


VYŽEŇ POSMĚVAČE A ODEJDE I SVÁR, USTANE PŘE I HANBY..

KNIHA PŘÍSLOVÍ


KDO UTISKUJE NEMAJETNÉHO, ABY MU PŘIBYLO, NEBO KDO DÁVÁ BOHATÉMU, BUDE MÍT NEDOSTATEK.

KNIHA PŘÍSLOVÍ


VYSVOBOŤ TY, KDO JSOU VLEČENI NA SMRT; COŽ SE NEUJMEŠ TĚCH, KDO SE POTÁCEJÍ NA POPRAVU? ŘEKNEŠ-LI: "MY JSME TO NEVĚDĚLI", COŽ TEN, KTERÝ ZPYTUJE NITRO, TOMU NEROZUMÍ?

KNIHA PŘÍSLOVÍ


NERADUJ SE Z PÁDU SVÉHO NEPŘÍTELE, NEJÁSEJ NAD JEHO KLOPÝTNUTÍM ANI V SRDCI, NEBOŤ TO HOSPODIN UVIDÍ A BUDE TO ZLÉ V JEHO OČÍCH.

KNIHA PŘÍSLOVÍ
zpět úvod
obrazek_atelier
XHTMLmez CSS mez ©2014 Magdalena Křenková mez prohlášení o přístupnosti mez klávesové zkratky
počítadlo.abz.cz